Fiskaalraamatukogu allegro

Chocolate slim

Novitus lupo kassas saadud kviitung on äärmiselt oluline dokument ka investoritele ja meestele. Need on olulised selliste müügitõendite väljastamiseks, järgnevad peaksid kviitungi juba mõnda aega eemaldama.

Kahjuks ei maksa enamik meist sissetulekute eest palju rohkem tähelepanu, mis juhtumite puhul on tõsiste tagajärgedega. Kui kaua peaksime selliseid väljatrükke kassaaparaadist ka hoidma, siis millistel põhjustel on need meile kasulikud?

Ettevõtjate puhul on asi natuke lihtne. Nad peaksid kaitsma kviitungite koopiaid viie aasta jooksul - riigikassa nime auditi puhul. Miks on see dokument alati klient?See väikesed paberijäägid võimsuse näidetes võivad olla erakordselt olulised. Kui teame kassaaparaadi kviitungi kehtivust ja me teame, kuidas sellist dokumenti nõuetekohaselt salvestada, võime saada palju. Selle tulemuseks on praegused juhtumid, kus peame ostetud kaupu reklaamima või neid üle andma ja meie raha vastu võtma. Sellisel juhul palub müüja meile näidata kviitungi - reklaamitud tehingu kinnituse. Milliseid tähtaegu me peame hoolitsema, kui kviitung aitab meid kaebuste esitamisel? Kui ostame toidukaupu, võime teatada nendega seotud probleemidest kuni 3 päeva. Pikema aja jooksul peaksime neid kviitungeid säilitama, mis on dokument rõivaste, jalatsite, mööbli või RTV seadmete ostmiseks. Siin väljastab seadus 24 kuud, et tuvastada defekt ka kaebuse esitamiseks. Kui me ei saa kviitungit, siis meie kaebust ei aktsepteerita. Reklaamitava toote täielikuma eelise, seda tõsisema kahjumiga, mis on seotud sellise müügi kinnitava dokumendi puudumisega.

Meenutagem, millised laekumised müüja peab meile ostmise ajal andma. Teeme dokumendid oskuslikult. Me saame luua ümbrikke, milles kogume kronoloogilises järjekorras kviitungeid, saame sellele projektile määrata spetsiaalse kasti. Oluline on, et meie müüki kinnitavat dokumenti järgitaks nii kaua, kuni see muutub kaebuse esitamise aluseks.