Fiskaalsed printeriaknad 7

Mis on taldrik, mida nimetatakse maksuregistri jaoks ja milline on selle institutsiooni täpne taotlus? Proovime mõelda ja uurida seda teemat natuke.

Üldiselt on finantsprinter kõigepealt tassi, mis registreerib jaemüügist saadud tulu. Loomulikult toimub see registreerimine maksude arveldamiseks. See on nn tulumaks ja käibemaks. Selleks, et maksuprinterit kasutataks assamblees nimetatud eesmärgil - kuigi see on suurel määral kooskõlas kirjaliku kirjaga -, peab see olema tingimata homoloogeeritud.

Vastupidiselt fiskaalsele valuutale ei saa eelarveprinterit täielikult toimida. See nõuab arvutiga ühenduse loomist. Selle organisatsiooni tähtsus on registreerimine ja ikka veel kviitung. Siinkohal tuleb mainida ka seda, et maksuprinter kuulub nn arvutipõhiste müügisüsteemide poodi. Sel juhul võime siin mainida POS-raha. Ta peaks ka mainima, et pileti registreerimiseks maksupõhisele printerile saame kasutada mis tahes väärtust omavat arvutiprogrammi, mis suudab oskuslikult juhtida printerit RS-232 või USB liidese abil. Samuti on oluline, et maksuprintereid kasutavad programmid ei pea olema homoloogeeritud. Samas on kommunikatsiooniprotokoll suurel avalikkusel. Selle populaarsust saab kogeda printeritootjate veebisaitidel.

Tuletame meelde, et iga müüja, kelle tulud olid NB Rahandusministeeriumi poolt täpselt määratletud piirväärtusest suuremad, vastutab jaemüügi õige registreerimise eest ning seda peab teenindama kassaaparaat või maksupõhine printer.

Kahtlemata prindib fiskaalprinter ostjatele konkreetseid maksutulusid. See pole alati kõik. Kuna kontrollrullis prindib ta rohkem neid (st kviitungeid. Nad esindavad edasi arhiveerimiseks. Loomulikult peaks trükitud maksekviitung olema - ka sama ka pärast müüki - kliendile üle antud. Muudatustega peaks kontrollrullidele kirjutatud koopiaid müüja ise kaitsma. See on ajavahemik, mis on täpselt viis aastat. Samal ajal tasub veel üks asjaolu: mõne aasta pärast on võimalik elektroonilisel kujul esitada trükitud tekstide koopia. Kohe pärast iga müügipäeva väljumist teeb kasutaja nn igapäevane aruanne - eelarve.