Kivisoe tolmu plahvatuse valtimine

Direktiiv 94/9 / EÜ (ATEX on normatiivne fragment, mis piirdub ka seadmetega, kui need on olemas ja kontrollisüsteemid. Käsitletud seadmed on peamiselt mõeldud nende kasutamiseks metaani- või söepöletusohtliku ohu korral. See põhimõte on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994. aasta fakt.

Poola õigussüsteemis kehtestati see aga majandusministri 22. detsembri 2005. a määruse alusel. ELT Nr 263, punkt 2203 Teabe põhieesmärk on eelkõige liikmesriikide õigusaktide ühtlustamine, liikudes tööriistadesse ja kaitsemeetoditesse, mis on ette nähtud kasutamiseks metaani või söe tolmu plahvatusohtlikus ruumis. Direktiivi kohaldatakse siiski seadmete ja muude kaitsesüsteemide suhtes, mis on kasutusele võetud plahvatusohtlikes piirkondades. Samal ajal tuleb märkida, et samal ajal käsitletud põhimõte kehtib ohutuse, juhtimise ja reguleerimise seadmete kohta. Need seadmed on määratud kasutamiseks väljaspool käsitletavaid tsoone ja tulevad teatud seadmetesse ja andmekaitsesüsteemidesse potentsiaalselt plahvatusohtlikes piirkondades.ATEX-direktiivist on erandeid. Arutatud reegel ei käivitu muuhulgas meditsiinis kasutatavate ravimitega. Seda ei saa kasutada nii koduseks kasutamiseks mõeldud seadmete, isikukaitsevahendite, laevade kui ka transpordivahendite jaoks.Euroopa Liidu õigusaktides on konkreetsed nõuded, mida käsitletakse konkreetsetes standardites. Lisaks klassifitseerib ta potentsiaalselt plahvatusohtlikud valdkonnad, mida käsitletakse 1999. aasta 16. detsembri 1999. aasta direktiivi 92/92 / EÜ ATEX137 I lisas „Miinimumnõuded potentsiaalselt kokkupuutuvate töötajate ohutuse suurendamiseks ja tervise ärahoidmiseks plahvatusohtliku sisuga piirkondades”.Taani ja kaitsemeetmed võivad olla erinevate direktiividega seotud erinevate mõõtmetega ning need pakuvad lisaks sellele CE-vastavusmärgist. See märk peaks olema selge, selge ja kindel.Praegune direktiiv asendatakse uue teabega ATEX 2014/34 / EL. Olles 20. aprilli 2016. aasta viimasel päeval.